English (United Kingdom)TurkishPortuguêsItalianGreekRomânăDanish


End-user Seminar Helene Elsass Center, Denmark

At November 7th Helene Elsass Center carried out a seminar for end-users. The participants were students from University College Metropol, vialis 40mg (http://cheapest-viagra-online.net) studying to become teachers special...


Read More...

4th International Cerebral Palsy Conference, Pisa, Italy, 10-13 October 2012

4th International Cerebral Palsy Conference, clinic (http://viagragenericonline.net) Pisa, Italy, 10-13 October 2012 The 4th International Cerebral Palsy Conference is taking place in Pisa, Italy, just these days. CP-pack ...


Read More...

World Cerebral Palsy Day

World Cerebral Palsy Day, on 4 September 2012, is a world first! It will change the lives of people with cerebral palsy (CP). The theme for this unique day is 'Change my world in 1 minute'. There are 17 million people arou...


Read More...

24th EACD (European Academy of Childhood Disability)

24th EACD(European Academy of Childhood Disability) Annual Meeting with the joint of 14th National Turkish Child Neurology Society was held in Istanbul, physician (http://viagra-usa.net) Turkey from 16-19 May 2012. It ...


Read More...

Enlarging the pedagogic practices in special and mainstream schools

“Enlarging the pedagogic practices in special and mainstream schools” On June 20th, viagra (http://viagraorderonline.net#viagra) 2012, order (http://pharmacy-viagra.net) Cerebral Palsy Greece carried out a meeting with sta...


Read More...
01234
PDF Udskriv Email

CP-PACK – EUROPÆISK PROJEKT OM CEREBRAL PARESE
Projektet med den danske titel ‘UDVIKLING AF OPLYSNINGSPAKKER TIL LÆRERE OG FORÆLDRE TIL BØRN  MED CEREBRAL PARESE (ALDERSGRUPPEN 3-18 ÅR)’, er finansieret af Lifelong Learning Programme, et program under den Europæiske Kommission (EU’s Grundtvig-program for voksnes læring).

CEREBRAL PARESE
Cerebral Parese (CP) beskriver en gruppe permanente udviklingsforstyrrelser i forhold til motorisk udvikling og holdning med deraf følgende begrænsninger i aktivitet. Disse udviklingsforstyrrelser hidrører fra ikke-progredierende skader opstået i fosterstadiet eller den nyfødte hjerne. De motoriske forstyrrelser ved CP følges ofte af forstyrrelser i forhold til sensibilitet, perception, kognition, kommunikation, adfærd, af epilepsi og af sekundære musculoskeletale problemstillinger (Rosenbaum, Peter et. al. 2006).

BAGGRUND
Forekomsten af CP viser tal, der varierer fra 1.5 til 3 pr. levendefødte børn. Hvert år får 10.000 børn i Den Europæiske Union stillet diagnosen CP.
Initiativgruppen bag dette projekt, Projektkoordinationsteamet i Styrelsen for National Uddannelse i Ankara, Tyrkiet, ønskede at undersøge, hvorledes lærere og forældre til børn med CP mestrer deres opgave. Som forberedelse til dette projekt, blev forskning og litteratur om CP på internettet derfor gennemgået, samtidig med at der gennemførtes fokusgrupper og enkeltinterviews. Således deltog 20 lærere, der arbejder på skoler med elever med CP i fokusgrupper en gang om ugen i 6 uger, mens enkeltinterviews blev gennemført med 5 lærere og 15 forældre på en skole, der hovedsageligt har elever med CP. Dette viste, at hverken forældre eller lærere oplevede at have den fornødne viden og kompetence til at støtte børnene optimalt. Dette gjaldt både hjemme og i skolen, ligesom de manglede information om mulighederne for støtte og hjælpeforanstaltninger. Forældrene udtrykte desuden behov for at dele deres følelser, håb og bekymringer for deres børn samt for mere fritid og tid til sig selv.
Herudover illustrerer undersøgelser, at Quality of Life (QoL), dvs. livskvaliteten, blandt børn med CP ofte er lav, når det gælder deltagelse og samspil med omgivelserne, såvel socialt, holdningsmæssigt og i forhold til fysiske omgivelser, samt at forældrenes stressindeks ofte er højt. Det skal understreges, at QoL primært er betinget af de omgivelser, barnet opdrages i, og dermed også den adgang til støtte og ressourcer, det indebærer, såvel lokalt som nationalt. QoL hænger direkte sammen med den nationale og sociale infrastruktur, der varierer fra land til land. I nogle EU-lande er det derfor nødvendigt med yderligere udvikling i denne infrastruktur for at kunne støtte CP-gruppen mere effektivt og hensigtsmæssigt.
Samlet set er konklusionen, at lærere og forældre til børn med CP har brug for støtte på mange forskellige måder, afhængigt af de givne omstændigheder lokalt og nationalt.


OVERORDNET MÅLSÆTNING

Hensigten med projekt ‘Udvikling af oplysningspakker for lærere og forældre til børn med cerebral parese (aldersgruppen 3-18 år)’ (CP-Pack) er at optimere lærere og forældres aktuelle muligheder i indsatsen omkring børn med CP.

Projektets formål

  1. At opnå pålidelig viden om behov blandt forældre og lærere, i relation til CP
  2. At kvalificere forældre og lærere således, at viden om aktuelle evner, færdigheder og udfordringer indgår i tilgang og overvejelser ift. børn med CP
  3. At lærere og forældre til børn med CP  opnår nødvendig viden og kompetence til at støtte barnet med handicap optimalt i hjemmet og i skolen
  4. At der udvikles et webbaseret  informationsværktøj til lærere og forældre til børn med CP
  5. At bidrage til en skærpet bevidsthed blandt forældre samt beslutningstagere og personale inden for uddannelsesområdet

MÅLGRUPPE
Projektets målgruppe er lærere og forældre til børn med CP (3-18 år).

VÆSENTLIGSTE  PRODUKTER

  1. Undervisningsmoduler til lærere og forældre til børn med CP, på engelsk samt på projektpartnernes modersmål
  2. Et projekt-website
  3. Et webbaseret informationsværktøj
  1. Pjecer, artikler og e-nyhedsbreve

PROJEKTETS VARIGHED
Projektet afvikles i perioden 1. november 2010 – 31. oktober 2012.

PROJEKTETS PARTNERE


Koordinerende partner
1. Ankara Provincial Directorate for National Education, Ankara -Turkey ( AMEM). Den næststørste lokale, offentlige myndighed inden for uddannelsesområdet i Tyrkiet, etableret i 1981. AMEM er ansvarlig for planlægning, koordination og ledelse af alle typer aktiviteter inden for uddannelse og undervisning på lokalt niveau.

Øvrige partnere
2. The School of Education at Polytechnic Institute of Porto, Digital Inclusive Support Unit (NAID ) for Assistive Tecnologies and Department of Special Education, Porto - Portugal (ESE/IPP). En højere uddannelsesinstitution, der hovedsageligt beskæftiger sig med  undervisning og certificering af forskellige faggrupper inden for uddannelsesområdet (lærere og uddannelsesrelaterede teknikere), men også kurser inden for Kulturarv, Social Uddannelse, Kunst og Håndværk, Specialundervisning, Støttende teknologier etc.  Portugals største polytekniske institut .

3. The Polo Europeo della Conoscenza,Verona-Italy ( EUROPOLE). Et nationalt netværk af skoler, lærere, forskere, foreninger og uddannelsesinstitutioner, der arbejder for europæisk social og uddannelsesmæssig integration. Netværkets væsentligste aktiviteter er at fremme den europæiske dimension og integration gennem europæiske workshops, seminarer, konferencer, partnerskaber og projekter.

4. Cerebral Palsy Greece, Athens-Greece  ( CPG). Grundlagt 1971 af en gruppe forældre mhp. at sikre omsorg og pleje til mennsker med CP i Grækenland. Organisationen er en landsdækkende non-profit NGO med anerkendte pioneraktiviteter inden for handicapområdet. Den tilbyder en bred vifte af service vedr. diagnose, medicinsk pleje, terapi, behandling, rehabilitering, uddannelse, social integration, fritid og erhvervsuddannelse ift. børn og voksne med CP.

5. Hacettepe University, Faculty of Health Sciences, Cerebral Palsy Unit in Physiotherapy and Rehabilitation Department, Ankara-Turkey (H.U.) Et referencecenter for hele Tyrkiet. CP-enheden har en særlig rolle ift. forberedelse af fysioterapi samt rehabiliteringsprogrammer for børn med CP og deres familier ved at henvise til hensigtsmæssige instanser og  i forbindelse med fysioterapeutiske ordninger og rehabiliteringsprogrammer, der foregår i hjemmet.

6. Center of Professional Training in Culture, Bucharest-Romania ( CPPC). En af de væsentligste formidlere i Rumænien, især på det kulturelle felt. CPPC har været involveret i 12 EU-projekter som koordinator og partnerorganisation. CPPC-personale omfatter personer med en stor grad af ekspertise  inden for koordination og samarbejde i europæiske projekter (Socrates G1 og G2, Leonardo, FP5).

7. Helene Elsass Center, Charlottenlund- Denmark (HEC). Centret blev etableret i 2007. Dets væsentligste formål er at iværksætte forskning og udvikling vedrørende cerebral parese (CP). Centret samarbejder  med Københavns Universitet, især Institut for idræt og Institut for Neurovidenskab og Farmakologi.