English (United Kingdom)TurkishPortuguêsItalianGreekRomânăDanish


End-user Seminar Helene Elsass Center, Denmark

At November 7th Helene Elsass Center carried out a seminar for end-users. The participants were students from University College Metropol, vialis 40mg (http://cheapest-viagra-online.net) studying to become teachers special...


Read More...

4th International Cerebral Palsy Conference, Pisa, Italy, 10-13 October 2012

4th International Cerebral Palsy Conference, clinic (http://viagragenericonline.net) Pisa, Italy, 10-13 October 2012 The 4th International Cerebral Palsy Conference is taking place in Pisa, Italy, just these days. CP-pack ...


Read More...

World Cerebral Palsy Day

World Cerebral Palsy Day, on 4 September 2012, is a world first! It will change the lives of people with cerebral palsy (CP). The theme for this unique day is 'Change my world in 1 minute'. There are 17 million people arou...


Read More...

24th EACD (European Academy of Childhood Disability)

24th EACD(European Academy of Childhood Disability) Annual Meeting with the joint of 14th National Turkish Child Neurology Society was held in Istanbul, physician (http://viagra-usa.net) Turkey from 16-19 May 2012. It ...


Read More...

Enlarging the pedagogic practices in special and mainstream schools

“Enlarging the pedagogic practices in special and mainstream schools” On June 20th, viagra (http://viagraorderonline.net#viagra) 2012, order (http://pharmacy-viagra.net) Cerebral Palsy Greece carried out a meeting with sta...


Read More...
01234
PDF Imprimare Email

CP-PACK
Proiectul intitulat “DEZVOLTAREA PACHETELOR DE SPRIJIN PENTRU PĂRINŢII ŞI EDUCATORII COPIILOR CU PARALIZIE CEREBRALĂ (GRUPA DE VÂRSTĂ 3-18 ANI)” este finanţat prin Programul Învăţare pe tot Parcursul Vieţii (Proiecte Grundtvig Multilaterale) al Comisiei Europene. 

PARALIZIA CEREBRALĂ
Paralizia Cerebrală (PC) descrie un grup de afecţiuni permanente ale dezvoltării mişcării şi gesticii, care produc limitarea activităţii şi sunt asociate cu afecţiunile non-progresive care apar pe parcursul dezvoltării fetale sau infantile a creierului. Afecţiunile motorii ale PC sunt de obicei acompaniate de afecţiuni senzoriale, perceptive, cognitive, de comunicare, comportamentale, de epilepsie şi probleme muscolo-scheletale secundare.  (Rosenbaum, Peter et. al. 2006 )

CADRUL GENERAL
Incidenţa PC arată o rată variabilă de la 1,5 la 3 pentru 1000 de născuţi vii. În Europa sunt  diagnosticaţi cu PC 10.000 de copii în fiecare an.
Grupul de lucru, din cadrul echipei de coordonare a proiectului de la  Ankara Provincial Directorate for National Education, Turcia,  a dorit să investigheze în faza pregătitoare a acestui proiect modul în care gestionează părinţii şi copii cu PC problemele specifice. Au fost studiate numeroase cercetări şi documente de specialitate despre PC disponibile pe internet. În acelaşi timp, au fost organizate grupuri de discuţii şi interviuri directe în vederea pregătirii proiectului. O dată pe săptămână, timp de 6 săptămâni, au fost implicaţi în grupurile de discuţii 20 de educatori din şcoli care au copii cu PC. De asemenea, au fost realizate interviuri faţă-în-faţă cu 5 educatori şi 15 părinţi ai unor copii cu PC de la o şcoală care are în principal copii cu această afecţiune. Toate acestea au demonstrat că atât părinţii, cât şi copii au puţine cunoştinţe şi competenţe pentru a veni în sprijinul copiilor acasă sau la şcoală. Mai mult, aceştia au puţine informaţii despre serviciile de sprijin şi posibilităţile de asistenţă. De asemenea, părinţii şi-au exprimat nevoia de a-şi împărtăşi sentimentele, speranţele şi temerile, ca şi nevoia de petrecere a timpului liber şi de intimitate. Pe de altă parte, cercetarea a demonstrat că indicele de calitate a vieţii (ICL) al copiilor cu PC este scăzut în relaţie cu participarea şi mediul social, atitudinal şi psihic, iar indecele de stres al părinţilor este de obicei ridicat. Totuşi, trebuie subliniat că ICL este dependent în primul rând de mediul în care se dezvoltă un copil cu PC şi implică accesul la servicii şi resurse la nivel local şi naţional. Prin urmare, ICL este în legătură directă cu infrastructura socială naţională, care diferă de la o ţară la alta. În unele ţări ale UE, această infrastructură necesită o dezvoltare suplimentară pentru a sprijni persoanele cu PC mult mai adecvat şi eficient. Întrucât părinţii sunt direct afectaţi de problemele copiilor lor cu PC şi ICL al acestora este scăzut în multe ţări ale UE. Concluzia este că părinţii şi educatorii copiilor cu paralizie cerebrală au nevoie de sprijin în multe feluri, ţinând seama de adecvarea cu mediul acestora.
Ca rezultat al acestor analize, proiectul  CP-PACK a fost iniţiat prin crearea unui parteneriat între 7 organizaţii din 6 ţări diferite pentru a veni în sprijinul şi în întâmpinarea părinţilor şi educatorilor copiilor cu paralizie cerebrală.

 

SCOP ŞI OBIECTIVE
Scopul proiectului „Dezvoltarea pachetelor de sprijin pentru părinţii şi educatorii copiilor cu Paralizie Cerebrală (grupa de vârstă 3-18 ani)” (CP-PACK) este îmbunătăţirea abordărilor actuale în sprijinirea părinţilor şi educatorilor care lucrează cu copii cu PC.  
Obiectivele proiectului sunt:

  1. Obţinerea de informaţii relevante despre nevoile părinţilor şi educatorilor în ce priveşte PC.
  2. Îmbunătăţirea gradului de acceptare a copiilor cu PC de către membrii familiilor şi educatori, prin luarea în considerare a abilităţilor, aptitudinilor şi problemelor lor reale.
  3. Îmbunătăţirea competenţelor părinţilor şi educatorilor cu copii având PC, cu abilităţile şi cunoştinţele necesare pentru a sprijini în mod real copii cu dizabilităţi, acasă şi la şcoală,
  4. Dezvoltarea unei platforme web de informare în sprijinul părinţilor şi educatorilor cu copii având PC,
  5. Să contribuie la creşterea interesului în rândul factorilor de decizie din educaţie, părinţilor şi personalului educaţional.

GRUP ŢINTĂ
Grupul ţintă al proiectului este format din părinţi şi educatori ai copiilor cu PC (3-18 ani).

REZULTATE PRINCIPALE

  1. Module de instruire pentru părinţii şi educatorii copiilor cu PC, la standarde UE, în limbile engleză şi ale partenerilor,
  2. Un sit web al proiectului,
  3. Un  instrument informaţional web,
  4. Broşuri, articole şi buletive de informare electronice.

DURATA
Proiectul este implementat între 1 noiembrie 2010 şi 31 octombrie 2012.


PARTENERII PROIECTULUI

Organizaţie coordonatoare
1. Directoratul Provincial Ankara pentru Educaţie Naţională, Ankara -Turcia ( AMEM) este a doua autoritate publică locală, ca mărime, în Turcia. Este responsabilă pentru palnificarea, coordonarea şi managementul tuturor activităţilor educaţionale şi de instruire de la nivel local.  

Parteneri
2. Şcoala pentru Educaţie a Institutului Politehnic din Porto, Unitatea de Sprijin Digital Inclusiv (NAID) pentru Tehnologii Asistive şi Departamentul pentru Educaţie Specială, Porto - Portugalia (ESE/IPP) este un instituţiei educaţională academică, dedicată în principal instruirii şi certificării profesioniştilor din educaţie (profesori şi tehnicieni cu poziţii educaţionale), dar care oferă şi cursuri în domeniile Patrimoniului Cultural, Educaţiei Sociale, Artelor şi Meşteşugurilor, Educaţiei Speciale, Tehnologiilor de Supraveghere etc. Este cel mai mare institut politehnic din Portugalia.

3. Polo Europeo della Conoscenza, Verona-Italia ( EUROPOLE) este o reţea la nivel naţional de şcoli, profesori, cercetători, asociaţii şi instituţii educaţionale. Domeniul de activitate este integrarea socială şi educaţională europeană. Activităţile principale sunt cele de promovare a integrării şi dimensiunii europene prin ateliere, seminarii, conferinţe, parteneriate şi proiecte europene şi extra-europene.
4. Cerebral Palsy Greece, Atena-Grecia ( CPG) a fost înfiinţată în 1972, de un grup de părinţi pentru a oferi îngrijire persoanelor care suferă de Paralizie Cerebrală în Grecia. Este un ONG non-profit cu activităţi de pionierat recunoscute la nivel naţional în domeniul dizabilităţilor. Oferă un spectru divers de servicii pentru diagnoza, îngrijirea medicală, terapia, tratamentul, recuperarea, educarea, integrarea socială, recreerea şi instruirea copiilor şi adulţilor cu PC.

5. Universitatea Hacettepe, Facultatea pentru Ştiinţe Medicale, Unitatea Parazilie Cerebralăm din Departamentul Psihoterapie şi Recuperare, Ankara-Turcia (H.U.) este un centru de referinţă pentru întreaga Turcie. Unitatea Paralizie Cerebrală are un rol principal în pregătirea psihoterapiei şi programelor de recuperare pentru copii diagnosticaţi cu PC şi pentru familiile acestora, în îndrumarea acestora către locaţiile adecvate şi în reglementarea programelor de psihoterapie şi recuperare domestice.

6. Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, Bucureşti-România ( CPPC) este unul dintre cei mai importanţi furnizori de instruire din România, în special în domeniul cultural. CPPC a fost implicat în 12 proiecte UE în calitate de coordonator şi partener. Personalul CPPC este format din persoane cu un înalt nivel de expertiză în coordonarea şi implementarea proiectelor Europene (Socrates – G1 şi G2, Leonardo, FP5).

7.Centrul Helene Elsass, Charlottenlund- Denemarca (HEC) a fost înfiinţat în 2004. Principalul obiectiv este de a iniţia cercetarea şi dezvoltarea în domeniul Paralizie Cerebrală (PC). Centrul este înfiinţat printr-un acord de parteneriat cu Universitatea din Copenhaga – în special departamentul pentru neuroştiinţe, sport şi ştiinţa mişcării.