English (United Kingdom)TurkishPortuguêsItalianGreekRomânăDanish


End-user Seminar Helene Elsass Center, Denmark

At November 7th Helene Elsass Center carried out a seminar for end-users. The participants were students from University College Metropol, vialis 40mg (http://cheapest-viagra-online.net) studying to become teachers special...


Read More...

4th International Cerebral Palsy Conference, Pisa, Italy, 10-13 October 2012

4th International Cerebral Palsy Conference, clinic (http://viagragenericonline.net) Pisa, Italy, 10-13 October 2012 The 4th International Cerebral Palsy Conference is taking place in Pisa, Italy, just these days. CP-pack ...


Read More...

World Cerebral Palsy Day

World Cerebral Palsy Day, on 4 September 2012, is a world first! It will change the lives of people with cerebral palsy (CP). The theme for this unique day is 'Change my world in 1 minute'. There are 17 million people arou...


Read More...

24th EACD (European Academy of Childhood Disability)

24th EACD(European Academy of Childhood Disability) Annual Meeting with the joint of 14th National Turkish Child Neurology Society was held in Istanbul, physician (http://viagra-usa.net) Turkey from 16-19 May 2012. It ...


Read More...

Enlarging the pedagogic practices in special and mainstream schools

“Enlarging the pedagogic practices in special and mainstream schools” On June 20th, viagra (http://viagraorderonline.net#viagra) 2012, order (http://pharmacy-viagra.net) Cerebral Palsy Greece carried out a meeting with sta...


Read More...
01234
PDF Yazdır e-Posta

CP-PACK
“SEREBRAL PALSİLİ (BEYİN FELÇLİ) ÇOCUKLARIN ANA-BABALARI VE ÖĞRETMENLERİ İÇİN DESTEKLEYİCİ PAKETLERİN GELİŞTİRİLMESİ” adlı proje Avrupa Komisyonu’nun Hayatboyu Öğrenme Programı, Grundtvig Çok Taraflı Projeler tarafından finanse edilmektedir.
SEREBRAL PALSİ (BEYİN FELCİ)

Serebral Palsi (SP) gelişmekte olan fetus ya da bebek beyninde oluşan, ilerleyici olmayan bozukluklara atfedilen ve aktivite kısıtlamalarına neden olan hareket ve postür (duruş bozukluğu) gelişimindeki bir grup kalıcı bozuklukları ifade eder. SP’nin motor bozukluklarına çoğu kez duyu, kavrama, algılama, iletişim, davranış bozuklukları ile birlikte epilepsi ve ikincil kas-iskelet sorunları da eşlik eder. (Rosenbaum, Peter ve diğerleri. 2006).
PROJE GEÇMİŞİ

Serebral Palsinin (SP) görülme sıklığı her 1000 doğumdan 1.5 ile 3 arasında değişiklik göstermektedir. Her yıl Avrupa Birliği ülkelerinde 10000 çocuğa serebral palsi tanısı konulmaktadır.

Projenin hazırlık aşamasında Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü Projeler Koordinasyon Biriminden bir grup, serebral palsili çocukların anne-baba ve öğretmenlerinin bu çocuklarla nasıl başa çıktıklarını öğrenmek için çeşitli araştırmalar yaptı. İnternet aracılığıyla konu ile ilgili makaleler ve literatür taramasının yanısıra, serebral palsili çocukların anne-baba ve öğretmenleri ile yüz yüze görüşmeler yapıldı. Ayrıca, konu ile ilgili tartışma grupları oluşturuldu. Serebral palsili öğrencisi bulunan okullarda çalışan 20 öğretmen altı hafta boyunca haftada birkez tartışma gruplarına katıldı. Bunun yanısıra, serebral palsili öğrenci sayısı fazla olan bir okuldan 5 öğretmen ve Serebral Palsi’li çocuğu olan 15 anne-baba ile yüz yüze görüşmeler yapıldı. Bu çalışmalar, anne-babaların evde, öğretmenlerin ise okulda serebral palsili çocuklara yardımcı olmada bilgi ve beceri bakımından yeterli düzeyde olmadıklarını, ayrıca hizmet ve yardım olanaklarına erişim konusunda da bilgiye ihtiyaçları olduğunu gösterdi. Aileler, kendilerine ait özel zamana ihtiyaç duymalarının yanısıra çocukları için hissettikleri duygu, umut ve korkularını paylaşma ihtiyaçlarını da ifade ettiler. Araştırmalar serebral palsili çocukların çevrenin tepkileri, sosyal, fiziksel ortamlar ve katılım açısından yaşam kalitelerinin yeterli ve gerekli düzeyde olmadığını ve ailelerin stress düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, Serebral Palsi’li çocuğun yaşam kalitesi büyüdüğü çevreye göre değişkenlik göstermektedir. Bu da yerel ve ulusal düzeydeki hizmet ve kaynaklara erişim ile ilgilidir. Neticede, yaşam kalitesi ülkeden ülkeye farklılık gösteren ulusal ve sosyal alt yapı ile doğrudan bağlantılıdır. Serebral Palsi nüfusunu daha yeterli ve etkili bir şekilde desteklemek için bazı Avrupa Birliği ülkelerinde bu alt yapının daha fazla gelişmesi gerekmektedir. Sonuç olarak, serebral palsili çocukların anne-baba ve öğretmenlerinin içinde bulundukları çevresel koşulların yeterliliği dikkate alındığında birçok yönden desteğe ihtiyaç duymaktadırlar.

Bu analizlerin sonucunda CP-PACK projesi, serebral palsili çocukların anne-baba ve öğretmenlerini ihtiyaçları doğrultusunda desteklemek için altı ülkeden yedi farklı kurumun karşılıklı fikir alışverişi, koordinasyon ve işbirliği ile geliştirildi.

 

AMAÇ VE HEDEFLER:
‘Serebral Palsili Çocukların Ana-Babaları ve Öğretmenleri için Destekleyici Paketlerin Geliştirilmesi (03-18 yaş grubu) (SP-PAKETİ)’ projesinin amacı; Serebral Palsili çocuklarla başa çıkabilmek için onların anne-baba ve öğretmenlerini destekleyici yaklaşımlar geliştirmektir.
Projenin hedefleri şunlardır;

  1. Serebral Palsi ile ilgili ana-baba ve öğretmenlerin ihtiyaçları hakkında güvenilir veriler elde etmek,
  2. Serebral Palsi’li çocukların gerçek yeteneklerinin, becerilerinin ve problemlerinin dikkate alınması suretiyle, onların aile bireyleri ve öğretmenleri tarafından kabulünü artırmak,
  3. Engelli çocuklara evde ve okulda etkin bir biçimde destek olabilmek için gerekli bilgi ve becerileri Serebral Palsi’li çocukların ana-babaları ve öğretmenlerine kazandırmak,
  4. Serebral Palsi’li çocukların öğretmenleri ve ana-babalarını desteklemek için web tabanlı bir bilgi platformu geliştirmek,
  5. Eğitimdeki karar vericiler, ana-babalar ve eğitimciler arasında farkındalığın arttırılmasına katkıda bulunmak.

HEDEF GRUP:
Projenin hedef grubu SP’li çocukların (03-18) ana-babaları ve öğretmenleridir.

TEMEL ÇIKTILAR:

  1. Serebral Palsi’li çocukların ana-babaları ve öğretmenleri için İngilizce ve ortakların lisanlarında eğitim modülleri,
  2. Proje web sitesi,
  3. Web tabanlı bilgi platformu,
  4. Broşür, makaleler ve e-haber bültenleri

SÜRE:
Proje 01 Kasım 2010–31 Ekim 2012 tarihleri arasında uygulanacaktır.

 

PROJE ORTAKLARI:
Koordinatör Kurum:
1. Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü, Ankara, Türkiye (AMEM): Eğitim alanında Türkiye’deki 81 İl içerisinde en büyük ikinci yerel kamu kuruluşudur. Kurum; her türlü eğitim ve öğretim aktivitelerinin yerel seviyede planlanması, koordinasyonu ve yönetiminden sorumludur.


Ortaklar:
2. Porto Politeknik Enstitüsü Eğitim Fakültesi, Yardımcı Teknolojiler Dijital Destek Birimi (NAID), ve Özel Eğitim Bölümü Porto, Portekiz (ESE/IPP): Esas olarak eğitim personelleri (öğretmenler ve eğitimle ilgili teknisyenler) ve bunların yanında Kültürel Miras, Sosyal Eğitim, Güzel Sanatlar ve El Sanatları, Özel Eğitim v.s. alanlarında kurslar düzenleyen bir yüksek öğrenim kuruluşudur. Portekiz’in en büyük Politeknik enstitüsüdür.

3.Avrupa Bilgi Kutbu,Verona-Italya (EUROPOLE): Okullar, öğretmenler, araştırmacılar, dernekler ve eğitim kuruluşlarından oluşan ulusal düzeyde bir ağdır. Avrupa boyutunda sosyal ve eğitsel entegrasyonun sağlanması için çalışmaktadır. Ana faaliyet alanları, Avrupa ve ekstra – Avrupa çalıştayları, seminerleri, konferansları, ortaklıklar ve projeler yoluyla Avrupa boyutunun ve entegrasyonunun geliştirilmesidir.

4. Serebral Palsi Yunanistan, Atina-Yunanistan  ( CPG): Yunanistan’daki Serebral Palsi hastalarının bakımı için bir grup ana-baba tarafından 1972 yılında kurulmuştur. Ülke genelinde kar amaçlı olmayan bir STK organizasyonudur ve engelliler alanındaki öncü faaliyetleri kabul görmektedir. Tanı, tıbbi bakım, terapi, rehabilitasyon, eğitim, sosyal entegrasyon, serbest zaman etkinlikleri ve SP’li çocuklar ile yetişkinler için mesleki eğitim alanlarında geniş bir hizmet sunmaktadır.

5. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi  ve Rehabilitasyon Bölümü, Serebral Palsi Birimi, Ankara, Türkiye (H.U.): Tüm Türkiye için bir referans merkezidir. Serebral Palsi Birimi SP tanısı konmuş çocuklar ve onların aileleri için fizyoterapi ve rehabilitasyon programlarının hazırlanmasında, onların  uygun yerlere gönderilmesinde ve evde yürütülmekte olan fizyoterapi ve rehabilitasyon programlarının düzenlenmesinde baş role sahiptir.

6. Kültürel Mesleki Eğitim Merkezi, Bükreş, Romanya (CPPC): Özellikle kültürel alanda Romanya’daki merkezi eğitim sağlayıcılarından birisidir. CPPC 12 AB projesinde koordinatör ve ortak kurum olarak yer almıştır. CPPC personeli Avrupa projelerindeki (Sokrates – G1 ve G2, Leonardo, FP5) koordinasyon ve işbirliğinde yüksek seviyede uzman kişilerden oluşmaktadır.

7. Helene Elsass Center, Charlottenlund- Danimarka (HEC): 2007 yılında kurulmuştur. Merkezin ana amacı Serebral Palsi (SP) hakkında araştırma ve geliştirmelerin başlatılmasıdır. Merkez Kopenhag Üniversitesi - özellikle sinir bilimi, spor ve egzersiz bilimleri bölümleri - ile bir ortaklık anlaşmasına dayanmaktadır.