English (United Kingdom)TurkishPortuguêsItalianGreekRomânăDanish


Trainer guide book PDF Yazdır e-Posta

Attachments:
TRAINER GUIDE BOOK-TR.pdf

Bu kitapçık, Avrupa CP-PACK Projesi kapsamında geliştirilen Eğitici Klavuzu’dur: (a) projenin ilk kısmında uygulanan ane babaların ve öğretmenlerin ihtiyaç analizi; (b)her bir ortağın uzmanlığı ve onların işbirliğine dayalı çabaları; (c)projenin ikinci yılında yer alan pilot uygulama sürecinin sonuçlarının bileşimidir. 3-18 yaş aralığındaki Serebral Palsi’li (SP) çocukların ve gençlerin anne babaları ve öğretmenleri için 7 farklı Eğitim Modülü’nün eğitimciler tarafından kullanımını desteklemek üzere tasarlanmıştır. Bu kılavuza ek olarak, hem eğiticilerin hem de katılımcıların
– SP’li çocukların anne babaları ve öğretmenleri – tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış Eğitim Kitapçığı da oluşturulmuştur.


CP-PACK projesi, SP’li çocuklar ve gençlerle başa çıkabilmek için aileleri ve öğretmenleri desteklemeye yönelik mevcut yaklaşımları iyileştirmeyi amaçlamıştır. CP-PACK Eğitim Modülleri’nin geliştirilmesinin ilk adımı, SP’li çocukların anne babaları ve öğretmenlerinin ihtiyaçlarına yönelik araştırma olmuştur. Anketler ve odak grubu görüşmelerinden oluşan bu araştırma tüm ortak ülkelerde uygulanmış (Türkiye, Portekiz, İtalya, Yunanistan, Romanya ve Danimarka1) ve her bir ortak ülkenin elde ettiği sonucu Ulusal İhtiyaç Analizi Raporu’nda sunulmuştur. Tüm sonuçlar Genel İhtiyaç Analizi Raporu’nda biraraya getirilmiştir.

Sonuçların elde edilmesinin ardından, SP’li çocukların hem anne babalarını hem de öğretmenlerini hedefleyen 5, sadece anne babaları hedefleyen 1 ve sadece öğretmenleri hedefleyen 1 olmak üzere toplam 7 Eğitim Modülü geliştirilmiştir. Her bir modül, uzmanlıklarına uygun olmak üzere, ortaklığın bir üyesi tarafından geliştirilmiştir.